Nasza strona używa "ciasteczek" (cookies). Dzięki temu działa lepiej. Korzystając nadal z naszej strony bez dokonywania zmian w ustawieniach przeglądarki wyrażasz na to zgodę. Dowiedz się więcej o polityce prywatności.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. B.Koraszewskiego
ul. Szkolna 6
46-060 Prószków 
77 46 48  083
pspproszkow@poczta.onet.pl

 

22 Czerwca 2020

Jak obliczać punkty do liceum?

O tym, czy dziecko dostanie się do wybranego liceum, decyduje liczba zgromadzonych przez nie punktów. Jak obliczać punkty po ósmej klasie szkoły podstawowej?

Absolwent szkoły podstawowej może zebrać aż 200 punktów, w tym celu jednak musiałby mieć idealne świadectwo, maksymalne wyniki ze wszystkich części egzaminu oraz kilka dodatkowych osiągnięć i poświadczony udział w wolontariacie.

Kalkulator punktów. Jak obliczyć ile mam punktów?

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

15 Czerwca 2020

Logowanie do szkół ponadpodstawowych

Od 15.06.2020r. można logować się do systemu naboru do szkół ponadpodstawowych.

Nabór prowadzony jest przez Vulkan https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/statistics.html

Przed przystapieniem do logowania polecam prezentację jak prowidłowo rekrutować się do szkoły

https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be

więcej informacji znajdą Państwo również na stronie Wydziału Oświaty w Opolu http://www.oswiata.opole.pl/ w zakładce rekrutacja

05 Czerwca 2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020/2021 - informacja

Informujemy Państwa, że w dniu 9 czerwca 2020 r. o godz. 14.00 firma Vulcan organizuje pokaz dla kandydatów i ich rodziców dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Całe wydarzenie dostępne będzie na stronie: http://v.przybysz.org.pl 

26 Maja 2020

Egzamin

Ostatnia prosta jak maraton z przeszkodami.

Polecam artykuł dla rodziców p. Anny Tulczynskiej z "Nowej Ery".

https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/w-oczekiwaniu-na-egzamin

20 Maja 2020

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
    go o świadectwo ukończenia szkoły.
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik w wersji word

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik pdf

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN

20 Maja 2020

Nowa Publiczna Szkoła Branżowa I Stopnia oraz Technikum w Opolu

Izba Rzemieślnicza w Opolu powołała Akademię Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej w skład której wchodzą:

  1. Szkoła Branżowa I stopnia – kształcenie w 35 zawodach rzemieślniczych.
  2. Technikum – kształcenie w zakresie zawodów technik usług fryzjerskich, technik informatyk, technik logistyk.
  3. Szkoła Policealna – kształcenie w zawodach technik bhp, technik florysta.

Szkoły te są szkołami publicznymi.  Jest to jedyna szkoła tego typu na Opolszczyźnie.

http://akademiarzemiosla.opole.pl/kierunki-ksztalcenia/

Na dzień 21 i 22 maja br tj. w ten czwartek i piątek zaplanowane zostały dni otwarte szkoły on-line. 

14 Maja 2020

Rekrutacja c.d.

To kolejna offerta szkoły tym razem medycznej, może kogoś zainteresuje.

http://zskorczak-prudnik.pl/strona_17.html

a także inne kierunki

https://technikum.pl/technikum/kim-mozesz-zostac/

http://rolniknysa.pl/index.php/szkola/rekrutacja-2020-2021

06 Maja 2020

Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

W związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z §  13 ww. rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo oświatowe. Oznacza to, że wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zmiany dotyczące sposobu ogłaszania wyników postępowania rekrutacyjnego

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek (§  11b ust. 1 ww. rozporządzenia).

Zmiany dotyczące zasad składania zaświadczeń i orzeczeń dla kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w nowym terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia) lub Opolskiego Kuratora Oświaty – dotyczy szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych (§ 11b ust. 4 ww. rozporządzenia).

07 Kwietnia 2020

Zasady rekrutacji do szkół na rok szkolny 2020/21

©2017 Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie
design code