Nasza strona używa "ciasteczek" (cookies). Dzięki temu działa lepiej. Korzystając nadal z naszej strony bez dokonywania zmian w ustawieniach przeglądarki wyrażasz na to zgodę. Dowiedz się więcej o polityce prywatności.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. B.Koraszewskiego
ul. Szkolna 6
46-060 Prószków 
77 46 48  083
pspproszkow@poczta.onet.pl

26 Maja 2020

Egzamin

Ostatnia prosta jak maraton z przeszkodami.

Polecam artykuł dla rodziców p. Anny Tulczynskiej z "Nowej Ery".

https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/w-oczekiwaniu-na-egzamin

20 Maja 2020

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
    go o świadectwo ukończenia szkoły.
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik w wersji word

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik pdf

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN

20 Maja 2020

Nowa Publiczna Szkoła Branżowa I Stopnia oraz Technikum w Opolu

Izba Rzemieślnicza w Opolu powołała Akademię Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej w skład której wchodzą:

  1. Szkoła Branżowa I stopnia – kształcenie w 35 zawodach rzemieślniczych.
  2. Technikum – kształcenie w zakresie zawodów technik usług fryzjerskich, technik informatyk, technik logistyk.
  3. Szkoła Policealna – kształcenie w zawodach technik bhp, technik florysta.

Szkoły te są szkołami publicznymi.  Jest to jedyna szkoła tego typu na Opolszczyźnie.

http://akademiarzemiosla.opole.pl/kierunki-ksztalcenia/

Na dzień 21 i 22 maja br tj. w ten czwartek i piątek zaplanowane zostały dni otwarte szkoły on-line. 

14 Maja 2020

Rekrutacja c.d.

To kolejna offerta szkoły tym razem medycznej, może kogoś zainteresuje.

http://zskorczak-prudnik.pl/strona_17.html

a także inne kierunki

https://technikum.pl/technikum/kim-mozesz-zostac/

http://rolniknysa.pl/index.php/szkola/rekrutacja-2020-2021

06 Maja 2020

Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

W związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z §  13 ww. rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo oświatowe. Oznacza to, że wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zmiany dotyczące sposobu ogłaszania wyników postępowania rekrutacyjnego

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek (§  11b ust. 1 ww. rozporządzenia).

Zmiany dotyczące zasad składania zaświadczeń i orzeczeń dla kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w nowym terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia) lub Opolskiego Kuratora Oświaty – dotyczy szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych (§ 11b ust. 4 ww. rozporządzenia).

07 Kwietnia 2020

Zasady rekrutacji do szkół na rok szkolny 2020/21

30 Marca 2020

Zasady rekrutacji do szkół na rok szkolny 2020/21

Opolskie szkoły ponadpodstawowe przesyłaja informacje o rekrutacji na nowy rok szkolny 2020/21 prosząc o przekzanie  wiadomości dla  uczniów klas ósmych  ich rodziców i opiekunów.

W tej zakładce znajdziecie informacje o szkołach, profilach i  terminach rekrutacji. Dostępne będą linki i ulotki szkół. 

http://www.lo8.opole.pl/index.php/rekrutacja

http://liceum.opole.pl/

http://www.lo2.opole.pl/rekrutacja/

http://www.zsz4.opole.pl/index.php/kierunki-ksztalcenia

http://gzowski.opole.pl/rekrutacja/

http://oswiata.opole.pl/rekrutacja/szkoly-ponadgimnazjalne-i-ponadpodstawowe

Więcej informacji o szkołach wkrótce.

10 Marca 2020

Doradztwo zawodowe

Decyzje związane z karierą zawodową podejmowane są na różnych etapach edukacji. Jednym z zadań szkoły jest wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Wybór zawodu nie powinien być dokonany pochopnie i przypadkowo. Wymaga to wielu przemyśleń. Ważne jest zatem, aby wykorzystać własne umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu. Zanim to jednak zrobimy, musimy poznać szereg czynników warunkujących właściwe zaplanowanie przyszłości. Poznanie ich – z jednej strony ułatwi Wam odnalezienie się na rynku pracy, a z drugiej – pozwoli na wybór ścieżki zawodowej zgodnej z Waszymi własnymi możliwościami, predyspozycjami, przekonaniami, itd.

Przemyślane planowanie własnej kariery zawodowej składa się z kilku etapów:

1.Poznania siebie (czynniki wewnętrzne).

2.Poznania zawodów, rynku pracy (czynniki zewnętrzne).

3. Właściwego zaplanowania kariery, czyli określenia drogi rozwoju zawodowego, w tym znalezienia ścieżek kształcenia prowadzących do wybranego zawodu.

Czynniki wewnętrzne to poznanie siebie (zainteresowania, umiejętności, uzdolnienia, cechy charakteru, stan zdrowia, temperament, wartości)

Czynniki zewnętrzne (poznanie zawodów, poznanie ścieżek edukacyjnych oraz potrzeb rynku pracy).

Zachęcam uczniów i rodziców do skorzystania z materiałów i narzędzi przydatnych w określaniu dalszej ścieżki edukacyjnej oraz przy wyborze zawodu.

Wyszukiwarkę Szkół Ponadpodstawowych i profili w województwie opolskim oraz informacje o rankingach, rekrutacji, egzaminach znajdą Państwo pod adresami:

http://oswiata.opole.pl/rekrutacja/szkoly-ponadgimnazjalne-i-ponadpodstawowe

https://www.kuratorium.opole.pl/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-rodzice-i-uczniowie/

https://opole.naszemiasto.pl/ktore-zawody-beda-potrzebne-na-rynku-pracy-w-wojewodztwie/ar/c3-7534637

http://www.spisszkol.eu/typ/?wojewodztwo=opolskie&powiat=opole      

Wyszukiwarka opisów zawodów pomoże w znalezieniu ciekawie opracowanych kart charakteryzujących wiele zawodów

Ważnym źródłem informacji, z którego uczniowie powinni czerpać, przyglądając się sytuacji zarówno w kraju, jak i w interesującym ich regionie, jest Barometr zawodów (//barometrzawodow.pl/) stanowiący prognozę sytuacji w zawodach

https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Zalacznik_nr_12_Lista-zawod%C3%B3w_EFS.pdf

https://mapakarier.org/city https://mapakarier.org/city

 

©2017 Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie
design code