Nasza strona używa "ciasteczek" (cookies). Dzięki temu działa lepiej. Korzystając nadal z naszej strony bez dokonywania zmian w ustawieniach przeglądarki wyrażasz na to zgodę. Dowiedz się więcej o polityce prywatności.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. B.Koraszewskiego
ul. Szkolna 6
46-060 Prószków 
77 46 48  083
pspproszkow@poczta.onet.pl

25 Sierpnia 2011

Historia Szkoły

Po wybudowaniu nowego kościoła w roku 1575, hrabia Jerzy von Proskau, przystąpił do budowy pierwszej szkoły w Prószkowie, nad którą objął również patronat. Szkoła została zbudowana na północ od kościoła, przy drodze wiodącej do Opola. Wszystkie koszty, z wyjątkiem siły roboczej, pokrywał hrabia z własnych środków.

15 lipca 1757 roku w czasie wielkiego pożaru, szkoła i wszystkie budowle Prószkowa (z wyjątkiem zamku i kościoła) uległy zniszczeniu. Po pożarze hrabia Leopold wzniósł szkołę na tym samym miejscu (obecnie ulica Korfantego 1). Szkoła ta była tzw. szkołą parafialną. Każdy proboszcz był kuratorem tej placówki. Rektorów i nauczycieli powoływał hrabia.
W 1783 roku dobra hrabiowskie kupił pruski magnat FRIEDRICH DER GROSSE i od tego czasu rektorów i nauczycieli mianowały władze państwowe, za uprzednią zgodą miejscowego proboszcza. Fundusze na remonty szkoły pochodziły częściowo od władz państwowych, a częściowo od miejscowych podatników.
W 1820 roku ówczesny proboszcz Anastasius Sedlag rozbudował szkołę dostawiając piętro. Budynek ten zachował taką formę do dziś, mimo, iż był wielokrotnie remontowany.W 1865 roku do szkoły tej uczęszczało 365 uczniów, którzy byli podzieleni na trzy klasy. W pierwszej i drugiej klasie uczono tylko w języku niemieckim, a w klasie trzeciej również w języku polskim.
W latach międzywojennych budynek nie mógł już pomieścić wszystkich uczniów. Na nową szkołę przeznaczono wtedy kilka pomieszczeń prószkowskiego szpitala. O budowę nowej szkoły starał się ówczesny ksiądz proboszcz Hugon Kwiotek. Po wielu staraniach u władz państwowych parafia rzymsko- katolicka otrzymała w marcu 1930 roku zezwolenie na budowę nowej szkoły. Rząd w Berlinie przeznaczył na ten cel 90 000 marek. 13 września 1930roku wmurowano kamień węgielny. Architektem budynku był Albert Kolle z Półwsi, kierownikiem budowy inż. Paul Kurpierz z Chrząszczyc. Prace przy budowie posuwały się szybkim tempem. W listopadzie 1930 roku budynek został zadaszony i zabezpieczony przed zimą.
W 1931 roku nastąpiło otwarcie i poświęcenie przez księdza Hugona Kwiotka nowej szkoły. Dzieci młodsze- od klasy I do V uczęszczały do nowej szkoły, dzieci starsze miały zajęcia w starym budynku.
Zajęcia w szkole prowadzone były do roku szkolnego 1943/44. W tym roku naukę rozpoczęło 67 uczniów (35 dziewcząt i 32 chłopców). Przyjęcia do szkoły odbywały się w dwóch terminach: wiosennym i jesiennym. Podobnie kończono rok szkolny.
25.03.1944 roku szkołę ukończyło 33 uczniów (17 dziewcząt i 16 chłopców). W czasie wojny szkoła stała się szkołą państwową.
Od kwietnia 1945 roku szkołę przejęły polskie władze państwowe. Pierwszym kierownikiem szkoły był Julian Szecówka, a pierwszą nauczycielką Pelagia Motyl.
W roku szkolnym 1945/46 zapisano do szkoły 231 uczniów. Nauczycielami byli:
• Pelagia Motyl,
• Zofia Szecówka,
• Helena Kozioł,
• Irena Cyrankiewicz.
Religii uczył ksiądz Hugon Kwiotek.

Zapisy w kronice szkolnej kończą się w 1950 roku.

©2017 Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie
design code