Nasza strona używa "ciasteczek" (cookies). Dzięki temu działa lepiej. Korzystając nadal z naszej strony bez dokonywania zmian w ustawieniach przeglądarki wyrażasz na to zgodę. Dowiedz się więcej o polityce prywatności.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. B.Koraszewskiego
ul. Szkolna 6
46-060 Prószków 
77 46 48  083
pspproszkow@poczta.onet.pl

09 Listopada 2017

Literatura dla rodziców


 

STATUT SZKOLNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

POLITYKA OCHRONY DZIECI

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2017/2018

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

                                                                                                         

Oferta ubezpieczenia szkolnego następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne II 184

Szanowni Państwo,

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu 
w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne 184.

Rodzaj ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne II 184
Przedmiot ubezpieczenia Zdrowie i życie Ubezpieczonego
Zakres ubezpieczenia

ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas:

-          nauki lub pracy,

-          w drodze z domu do szkoły / pracy i ze szkoły / pracy do domu,

-          w życiu prywatnym,

powstałe na terytorium całego świata.

Okres ubezpieczenia 01.09.2017r. – 31.08.2018r.
Forma ubezpieczenia Imienna 

Liczba dzieci, młodzieży, osób uczących się zwolnionych z opłacenia składki

do 10%
Termin płatności składki do 15 października 2017 roku
Likwidacja Szkód

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego (prawnego opiekuna) oraz dokumentacji medycznej (systemem bez powoływania komisji lekarskiej). W uzasadnionych przypadkach stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może być ustalany na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza. Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa korzystnie na szybkość procesu likwidacji. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię legitymacji z placówki oświatowej. 

Formy zgłoszenia szkody:

         - Pisemne za pośrednictwem poczty na adres:

         Compensa TU S.A. VIG, 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162

       - Osobiście w każdej placówce terenowej Compensy

Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie Compensa

www.compensa.pl  bądź w szkole.

Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii: telefony do Call Center Compensa

Warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne II 184 zatwierdzonych przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 04/04/2017 z dnia 10.04.2017r.
Kontakt do Agenta

Centrum Ubezpieczeniowo-Finansowe Krzysztof Kucik

48-200 Prudnik, ul. Piastowska 53 

tel. 77 406 70 55, 77 436 00 68 oraz tel. kom. +48 608 330 015

Filia Głuchołazy, 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 37, tel. 77 439 55 07

Zakres i suma ubezpieczenia – Szkoła Podstawowa:

 Zakres podstawowy Suma / Limit ubezpieczenia Suma / Limit ubezpieczenia Suma / Limit ubezpieczenia Suma / Limit ubezpieczenia Suma / Limit ubezpieczenia Suma / Limit ubezpieczenia Suma / Limit ubezpieczenia Suma / Limit ubezpieczenia
Śmierć wskutek NW 10 000 zł 12 000 zł 15 000 zł 18 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 30 000 zł 35 000 zł
Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru

5 000 zł

(dodatkowa S.U.)

6 000 zł

(dodatkowa S.U.)

7 500 zł

(dodatkowa S.U.)

9 000 zł

(dodatkowa S.U.)

10 000 zł

(dodatkowa S.U.)

12 500 zł

(dodatkowa S.U.)

15 000 zł

(dodatkowa S.U.)

17 500 zł

(dodatkowa S.U.)

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 10 000 zł 12 000 zł 15 000 zł 18 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 30 000 zł 35 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru

5 000 zł

(dodatkowa S.U.)

6 000 zł

(dodatkowa S.U.)

7 500 zł

(dodatkowa S.U.)

9 000 zł

(dodatkowa S.U.)

10 000 zł

(dodatkowa S.U.)

12 500 zł

(dodatkowa S.U.)

15 000 zł

(dodatkowa S.U.)

17 500 zł

(dodatkowa S.U.)

Jednorazowe świadczenie

z tyt. pogryzienia, ukąszenia, użądlenia


200 zł


200 zł


200 zł


200 zł


200 zł


200 zł

200 zł 200 zł

Jednorazowe świadczenie

z tyt. wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

150 zł 180 zł 225 zł 270 zł 300 zł 375 zł 450 zł 525 zł
Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 4 000 zł 4 800 zł 6 000 zł 7 200 zł 8 000 zł 10 000 zł 12 000 zł 14 000 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł
Zakres dodatkowy Suma / Limit ubezpieczenia Suma / Limit ubezpieczenia Suma / Limit ubezpieczenia Suma / Limit ubezpieczenia Suma / Limit ubezpieczenia Suma / Limit ubezpieczenia Suma / Limit ubezpieczenia Suma / Limit ubezpieczenia

Kl. nr 1 – zwrot kosztów leczenia

2 500 zł 3 000 zł 3 750 zł 4 500 zł 5 000 zł 6 250 zł 7 500 zł 8 750 zł
Kl. nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne w wyniku NW (min. 2 dni) 35 zł / dzień, limit 3.150 zł 35 zł / dzień, limit 3.150 zł 35 zł / dzień, limit 3.150 zł 35 zł / dzień, limit 3.150 zł 35 zł / dzień, limit 3.150 zł 35 zł / dzień, limit 3.150 zł 35 zł / dzień, limit 3.150 zł 35 zł / dzień, limit 3.150 zł

Kl. nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego

1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Kl. nr 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki 10 zł / dzień, limit 1.800 zł 10 zł / dzień, limit 1.800 zł 10 zł / dzień, limit 1.800 zł 10 zł / dzień, limit 1.800 zł 10 zł / dzień, limit 1.800 zł 10 zł / dzień, limit 1.800 zł 10 zł / dzień, limit 1.800 zł 10 zł / dzień, limit 1.800 zł
Kl. nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji 2 500 zł 3 000 zł 3 750 zł 4 500 zł 5 000 zł 6 250 zł 7 500 zł 8 750 zł
Kl. nr 7 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia, nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego

2 500 zł

500 zł

3 000 zł

500 zł

3 750 zł

500 zł

4 500 zł

500 zł

5 000 zł

500 zł

6 250 zł

500 zł

7 500 zł

500 zł

8 750 zł

500 zł

Kl. nr 10 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł
Kl. nr 12 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby (min. 5 dni)** 35 zł / dzień, limit 2.000 zł 35 zł / dzień, limit 2.000 zł 35 zł / dzień, limit 2.000 zł 35 zł / dzień, limit 2.000 zł 35 zł / dzień, limit 2.000 zł 35 zł / dzień, limit 2.000 zł 35 zł / dzień, limit 2.000 zł 35 zł / dzień, limit 2.000 zł
Kl. nr 15 – Compensa iMe – ubezp. iMe Kids Secure*** 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie

Składka nnw

  za 1 osobę:

31zł/38zł* 36zł/44zł* 43zł/54zł* 50zł/63zł* 55zł/69zł* 67zł/85zł* 79zł/101zł* 92zł/116zł*

*Składka uwzględniająca bon dla placówki oświatowej (BON żywnościowy, BON stypendialny, BON edukacyjny, BON bezpieczeństwa) do 20%

** Klauzula dotyczy Ubezpieczonych będących uczniami szkół podstawowych, ponadpodstawowych

*** Klauzula dotyczy Ubezpieczonych będących uczniami szkół podstawowych, ponadpodstawowych

Składka za świadczenia (klauzule) dodatkowe do wyboru:

Kl. nr 13 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego spowodowanej nowotworem złośliwym Suma ubezpieczenia 1 000 zł - składka 1 zł
Kl. nr 14 – jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego wrodzonej wady serca Suma ubezpieczenia 1 000 zł - składka 1 zł
Kl. nr 16 – odpowiedzialność cywilna dyrektora placówki oświatowej Suma gwarancja 50 000 zł - składka 50 zł
Kl. nr 17 – odpowiedzialność cywilna personelu placówki oświatowej

Suma gwarancyjna 10 000 zł (jeżeli taka sama jak SU) – bez składkowo.

Suma gwarancyjna 100 000 zł – składka 10 zł za wszystkich ubezpieczonych.

Kl. nr 18 – odpowiedzialność za mienie powierzone na przechowanie do szatni Suma ubezpieczenia 2000 zł - składka 200 zł
Kl. nr 19 – odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia żywienia zborowego w placówce oświatowej Suma gwarancyjna 50 000 zł - składka 100 zł

Zawarcie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej uprawnia do dodatkowych zniżek na:

  1. ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą przy wyjazdach organizowanych przez placówkę oświatową,
  2. ubezpieczenie domów i mieszkań dla pracowników placówek oświatowych oraz rodziców uczniów,
  3. ubezpieczenie mienia placówki oświatowej.

 

 

 

Komunikat   Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ilości porcji owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach „Programu w szkole” prosimy o przekazanie poniższych informacji rodzicom dzieci uczęszczających do prowadzonej przez Państwa szkoły podstawowej.

Uprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy „Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych.

W ramach programu dzieci mogą bezpłatnie otrzymywać owoce i warzywa 
oraz mleko i produkty mleczne oraz brać udział w działaniach edukacyjnych 
przeprowadzanych przez szkoły podstawowe mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności
 i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:

  • owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki
  • warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki
  • soki: owocowe, warzywne, mieszane

W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw. Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo - warzywnego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45.

Produkty mleczne objęte programem to:

  • mleko białe
  • jogurt naturalny
  • kefir naturalny
  • serek twarogowy

W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych. Łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40.

Ponadto, przypominamy szkołom, że zgodnie z Warunkami udziału w „Programie dla szkół” za jakość owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnianych dzieciom w ramach programu odpowiedzialność ponoszą zatwierdzeni dostawcy, którzy dostarczają porcje owocowo-warzywne lub mleczne do szkół. Szkoła podstawowa uczestnicząca w programie zobowiązana jest m.in. 
do każdorazowego sprawdzenia ilości i jakości dostarczonych przez dostawcę produktów. W przypadku, gdy dostarczone owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne nie spełniają wymagań jakościowych lub ich wygląd/zapach budzą jakiekolwiek wątpliwości dotyczące świeżości i przydatności do spożycia nie powinny zostać przyjęte przez szkołę. Szkoła ma obowiązek odmówić przyjęcia tych produktów i zgłosić taką sytuację do dostawcy i Oddziału Terenowego KOWR. Natomiast dostawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii produktów.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w „Programie dla szkół” można uzyskać na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/.

 

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Departament Wspierania Konsumpcji

©2017 Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie
design code