Nasza strona używa "ciasteczek" (cookies). Dzięki temu działa lepiej. Korzystając nadal z naszej strony bez dokonywania zmian w ustawieniach przeglądarki wyrażasz na to zgodę. Dowiedz się więcej o polityce prywatności.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. B.Koraszewskiego
ul. Szkolna 6
46-060 Prószków 
77 46 48  083
pspproszkow@poczta.onet.pl

05 Października 2018

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOW ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Cele Samorządu Uczniowskiego:
• Reprezentowanie ogółu uczniów.
• Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.
• Wspieranie społeczności szkolnej (zarówno nauczycieli jak i uczniów) w przestrzeganiu praworządności.
• Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczo- profilaktycznych szkoły.
• Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za osobisty rozwój.
• Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
• Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
• Wzbogacanie oferty szkoły o działania będące inicjatywą uczniowską.
AKCJE STAŁE:
- prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie materiałów zgodnych z aktualną tematyką,
- informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizowanych przez SU oraz innych odbywających się w szkole ,
- całoroczna akcja „Szczęśliwy Numerek”,
- całoroczna akcja : „JOKER” ,
- promowanie osiągnięć uczniów na szkolnym „Drzewie sukcesów”,",
- spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunem,
- współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły,
- udział w konkursie LIGA KLAS
- aktualizacja informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły,
- współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne,
- udział oraz pomoc w organizacji uroczystościach szkolnych.


PLANOWANE ZADANIA DO WYKONANIA:


WRZESIEŃ
- Ustalenie zasad pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019, w tym wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
-Diagnoza potrzeb uczniów, przeprowadzenie ankiety wśród uczniów.
- Ustalenie planu pracy na rok szkolny 2018/2019.
-Zaplanowanie konkursów tematycznych związanych z akcją JOKER.
- Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka. Prezentacja tych treści społeczności szkolnej w interesujący sposób.


PAŹDZIERNIK
- Przygotowanie życzeń dla nauczycieli od Samorządu z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
- Nasi nauczyciele :NAUCZYCIEL PRZYJACIEL, NAUCZYCIEL KOSA , NAUCZYCIEL MARZYCIEL, NAUCZYCIEL SZYKU I STYLU.
- Wykonanie pamiątkowych serduszek dla pedagogów z okazji ich święta.
- Włączenie się w akcję charytatywną organizowaną przez Szkolne Koło Wolontariatu (zbieranie zniczy).
- Ogłoszenia konkursu z okazji Halloween – BAŚNIOWE DYNIE ( Liga Klas).
- Najlepsze przebranie z okazji Halloween (Liga Klas)’’


LISTOPAD
- Finał akcji charytatywnej - odwiedzanie zapomnianych grobów i zapalenia na nich zbieranych zniczy.
- Rozstrzygnięcie konkursu BAŚNIOWE DYNIE.
- Konkurs z okazji DNIA ŻYCZLIWOŚCI( Liga Klas).
- Pomoc w organizacji konkursu związanego z akcją „JOKER”.
- Przygotowanie gazetki z okazji Święta Niepodległości.

GRUDZIEŃ
- Organizacja szkolnych mikołajek.
- Mikołajki ( przygotowanie paczek dla dzieci z Domu Dziecka lub włączenie się w akcję „Szlachetna Paczka”) (Liga Klas).
- Konkurs na najciekawszy wystrój klasy z okazji świat Bożego Narodzenia ( Liga Klas).
- Przygotowanie gazetki ściennej o tematyce świątecznej.
- Pomoc w organizacji konkursu związanego z akcją „JOKER”.


STYCZEŃ
- Dzień Babci i Dziadka – gazetka.
- Najwyższa średnia, najlepsza frekwencja ( Liga Klas).
- Zbiórka suchej karmy dla psów i kotów (Liga Klas).
- Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiegoza I półrocze i przedstawienie go na forum Rady Pedagogicznej przez przewodniczącą SU.
- Pomoc w organizacji konkursu związanego z akcją „JOKER”.


LUTY
- Zorganizowanie „poczty walentynkowej”.
- Konkurs z okazji Walentynek „FILMOWY ŚWIAT MIŁOŚCI” lub „NAJPIĘKNIEJSZY WIERSZ O MIŁOŚCI” ( Liga Klas).
-Zbiórka książek, bajek ( książki trafią do potrzebujących placówek- oddziały dziecięce, placówki terapeutyczno-wychowawcze, hospicja) ( Liga Klas).
- Pomoc w organizacji konkursu związanego z akcją „JOKER”.


MARZEC
- Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet i konkurs na najpiękniejsza kartkę z okazji Dnia Kobiet (Liga Klas).
-Dzień krawatu i muszki – konkurs na najlepiej ubraną klasę ( Liga Klas).
- -Organizacja Pierwszego Dnia Wiosny.
- Zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz Fundacji Hospicjum dla Dzieci ( Liga Klas).
- Pomoc w organizacji konkursu związanego z akcją „JOKER”.


KWIECIEŃ
- Pomoc w organizacji konkursu na wielkanocną palmę.
- Wielkanocne życzenia dla społeczności szkolnej.
- Włączenie się w obchody Dnia Ziemi- działania proekologiczne - konkurs na plakat w formie graffiti( Liga Klas).
- Międzynarodowy Dzień Ziemi (ubieramy się na zielono) (Liga Klas).
- zbiórka baterii w ramach przystąpienia do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół ZBIERAJ BATERIE.UWAGA! (Liga Klas).


MAJ
- Włączenie się w organizację świąt majowych.
- Konkurs Jeden z dziesięciu lub Omnibus( Liga Klas).
- 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.
- Pomoc w organizacji konkursu związanego z akcją „JOKER”.
-Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej ( Liga Klas).


CZERWIEC
-Zbiórka makulatury ( Liga Klas)
- Dzień Talentów
- Pomoc w organizacji Dnia Sportu.
- Najwyższa średnia ,najlepsza frekwencja (Liga Klas).
- Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego. Zaprezentowanie działań Samorządu na forum Rady Pedagogicznej.

©2017 Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie
design code