Nasza strona używa "ciasteczek" (cookies). Dzięki temu działa lepiej. Korzystając nadal z naszej strony bez dokonywania zmian w ustawieniach przeglądarki wyrażasz na to zgodę. Dowiedz się więcej o polityce prywatności.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. B.Koraszewskiego
ul. Szkolna 6
46-060 Prószków 
77 46 48  083
pspproszkow@poczta.onet.pl

 

14 Grudnia 2018

Informacja o egzaminie ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2019/2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZYUJĄCE NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 03-05 grudnia 2019 odbędzie się PRÓBNY egzamin dla uczniów klasy 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE TERMINY:

- do 30 września 2019 r. - złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu,

- do 15 październik 2019r. - przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

- do 20 listopada 2019- przekazanie rodzicom uczniów pisemnej informacji o wskazanym przez Radę Pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu.,

- do 25 listopada 2019 r.-- złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających,

- do 21 stycznia 2020- złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach (np. języka obcego nowożytnego),

- do 7 kwietnia 2020r.- przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku szkolnym 2019/2020 egzaminy odbędą się w następujących terminach:

21 kwietnia 2020(wtorek)- egzamin z języka polskiego

22 kwietnia 2020 (środa)- egzamin z matematyki

23 kwietnia 2020 (czwartek)- egzamin w zakresie wybranego języka obcego nowożytnego

Poniżej przedstawiamy filmiki dotyczące samego egzaminu oraz przygotowań do niego.

UWAGA!!! Filmy powstały na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dotyczą egzaminu w roku szkolnym 2018/2019. Mogą być także przydatne w roku szkolnym 2019/2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

©2017 Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie
design code